';
tel. 502 930 174

ul. K. B. Kominka 43b
44-217 Rybnik

TERAPIA WAD POSTAWY


Metoda FITS - jedna z 7 metod na świecie, która uzyskała rekomendację Society on Scolisis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment - SOSORT.

Terapia wad postawy to kompleksowa diagnostyka i terapia. Polega na specyficznym połączeniu różnych technik, których mogą być min.: stabilizacja kręgosłupa, zmniejszenie kąta skrzywienia kręgosłupa, korekcja kręgosłupa, obręczy barkowej i miedniczej, uelastycznienie skoliozy, poprawa wydolności ogólnej organizmu. Praca z pacjentem jest indywidualna, dostosowana ściśle do potrzeb dziecka.

W terapii stosuje się min.: relaksację struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny, wzmocnienie siły mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów kręgosłupa w celu poprawy stabilizacji dolego tułowia, naukę prawidłowego obciązania stóp w celu poprawy ustawienia miednicy i równomiernego obciązania kończyn dolnych, naukę prawidłowego trójpłaszczyznowego oddechu korekcyjnego, autokorekcję postawy.Główne etapy metody Metody FITS:


  • Badanie,
  • Przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych,
  • Korekcja postawy w pozycjach funkcjonalnych stabilizacja.

Koncepcja SEAS jedna z 7 metod na świecie, która uzyskała rekomendację Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment – SOSORT. 


Koncepcja SEAS jest koncepcją, w której główny nacisk kładzie się na Aktywną Samodzielną Korekcję w połączeniu z indywidualnie dobranymi ćwiczeniami. 

 

Copyright © 2017 Fizjoterapia Karolina Myśliwiec. All rights reserved.