';
tel. 502 930 174

ul. K. B. Kominka 43b
44-217 Rybnik

METODA PNFMetoda PNF, czyli Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (P - propiorcetywna - dotycząca stymulacji receptorów ciała, N - nerwowo-mięśniowa-aktywizująca struktury nerwowo-mięśniowe, F - facilitacja - ułatwianie, pomoc, torowanie).
Jest to metoda neurofizjologicznego, kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na ścisłej współpracy z pacjentem, polegająca na wykorzystywaniu zdrowych i silnych rejonów ciała w celu stymulacji i wzmocnienia części osłabionych, oraz na odtworzeniu prawidłowych wzorców ruchowych. 
Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, czyli aktualnymi potrzebami pacjenta. Ruchy odbywają się w trzech płaszczyznach, przez co wymusza się zaangażowanie maksymalnej ilości włókien mięśniowych. W terapii wykorzystuje się techniki stabilizujące, mobilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji w celu odtworzenia, czy wytworzenia na nowo wzorców ruchowych takich jak wstawanie, chodzenie i innych. 
Jest to możliwe poprzez wielokrotne powtarzanie ustalonego w trakcie terapii ruchu. W PNF poprzez maksymalne pobudzenie ekstero i proprioreceptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sfer kory mózgowej ułatwia się (toruje) ruch w zaburzonym lub uszkodzonym obszarze ciała. Poprzez terapię możemy uzyskać min poprawę koordynacji i równowagi, zwiększenie siły mięśniowej, poprawę techniki chodu, zwiększenie czucia głębokiego, zwiększenie zakresu ruchu.


Metoda PNF wykorzystywana jest przede wszystkim w:


  • neurologii, 
  • ortopedii,
  • pediatrii,
  • wadach postawy.

Copyright © 2017 Fizjoterapia Karolina Myśliwiec. All rights reserved.