';
tel. 502 930 174

ul. K. B. Kominka 43b
44-217 Rybnik
MEDYCYNA ORTOPEDYCZNA WG JAMESA CYRIAX'A

 


Medycyna Ortopedyczna wg Cyriaxa jest metodą opracowaną przez brytyjskiego ortopedę Jamesa Cyriax'a, który stworzył systemem diagnostyki i terapii zaburzeń narządu ruchu. Poprzez szczegółowy i usystematyzowany wywiad i badanie funkcjonalne uzyskuje się kompletną informację na temat problemu pacjenta.

 

W terapii opracowanej przez Cyriaxa stosuje się min.:


  • głęboki masaż poprzeczny stosowany przy uszkodzeniach mięśni/ścięgien/więzadeł;
  • mobilizacje / manipulacje stosowane w przypadku sklejeń więzadłowych / przemieszczeń, uszkodzeń wewnątrzstawowych;
  • trakcję - stosowaną przy problemach kręgosłupowych
  • rozciąganie torebki stawowej - w przypadku uszkodzeń torebkowych.
 
Copyright © 2017 Fizjoterapia Karolina Myśliwiec. All rights reserved.